First part of the Ikeage October 2013 on Yoshikigoi koi farm