The last part of the Ikeage on Yoshikigoi koi farm